Redoffice OneCompany A/S solgt til Scan Office koncernen

Med købet overtages alle aktiviteterne i selskabet med virkning fra 1. november. Aktiviteterne fordeles således, at kontorforsynings- og kopi/print-aktiviteterne overtages af Redoffice Scan Office A/S, mens møbelaktiviteterne overtages af Scan Office A/S. Alle kunderelationer, medarbejdere, lejemål samt goodwill overdrages som led i handlen.

Med købet overtages alle aktiviteterne i selskabet med virkning fra 1. november. Aktiviteterne fordeles således, at kontorforsynings- og kopi/print-aktiviteterne overtages af Redoffice Scan Office A/S, mens møbelaktiviteterne overtages af Scan Office A/S. Alle kunderelationer, medarbejdere, lejemål samt goodwill overdrages som led i handlen.

Troels K. Pedersen, medejer og salgsdirektør i Redoffice OneCompany A/S fortsætter således i Scan Office A/S, hvor han vil medvirke til, at købet bliver en positiv oplevelse og gevinst for alle. Max Dalsgaard, medejer og adm. direktør i Redoffice OneCompany A/S stopper, når selskabet er forsvarligt overdraget. Han vil fremover fokusere sine ressourcer i KD Emballage A/S, som er uberørt af handlen og derfor fortsætter uændret.

Aftalen er et resultat af måneders dialog – en dialog, som ikke mindst er opstået på baggrund af flere års samarbejde i Redoffice-kæden, herunder omkring etableringen og udviklingen af kædens centrallager og -indkøb i Esbjerg. Her har hovedaktionær og adm. direktør i Redoffice Scan Office A/S og Scan Office A/S, Finn V. Nielsen, og Max Dalsgaard, udgjort direktionen i kædeselskabet Redoffice Supply & Logistics amba.

Max Dalsgaard og Troels K. Pedersen forklarer: ”Dialogen opstod ud fra et fælles ønske om at skabe den effektivisering og ikke mindst konsolidering, som vi mener, er nødvendig i branchen. Redoffice OneCompany blev jo til i samme ånd, da vi fusionerede vores to Redoffice-forretninger i 2013. Denne gang står vi som sælgere, idet vi med handlen her har fået mulighed for at fokusere vores kræfter anderledes fremadrettet. Troels får mere tid til kunderne og salget, mens Max får bedre tid til sin anden virksomhed, KD Emballage A/S. At vi samtidig medvirker til en fortsat sund konsolidering af branchen, og at vores kunder, medarbejdere samt virksomhed nu bliver en del af to endnu stærkere og fortsat danskejede virksomheder bekræfter os kun i, at det er en rigtig beslutning.”

Finn V. Nielsen er enig i betragtningen: ”Vi har med samarbejdet omkring indkøb, logistik og markedsføring i Redoffice-kæden vist, at der kan findes løsninger i en presset branche. At vi kan udbygge dette samarbejde med en virksomhedshandel som denne, der stadfæster vores position som Danmarks førende leverandør indenfor kontormøbler og samtidig gør os til en af de største, danske spillere i markedet for kontorforsyning, er meget glædeligt. Samtidig vurderer jeg, at kontorforsyningsmarkedet de kommende år, vil kræve yderligere effektiviseringer, som blandt andet kan skabes via handler som denne.”

Kunderne hos Redoffice OneCompany A/S vil være upåvirket af handlen. Al samhandel fortsætter på uændrede vilkår og i samarbejde med de samme medarbejdere som tidligere. Leverandører bedes rette stamoplysninger m.v. til, således fakturaer m.v. udstedes til hhv. Redoffice Scan Office A/S og Scan Office A/S på al samhandel fra 1. november og frem.

Spørgsmål til ovenstående kan stilles til følgende personer:

Finn V. Nielsen
Adm. direktør og hovedaktionær,
Redoffice Scan Office A/S og Scan Office A/S
M: fvn@fvnconsulting.dk
D: +45 23 73 17 01

Frank Lindhøj
Kommerciel direktør og medindehaver,
Scan Office A/S
M: fl@scanoffice.dk
D: +45 30 16 78 50

Troels K. Pedersen
Salgsdirektør og medindehaver,
Redoffice OneCompany A/S
M: tkp@one-company.dk
D: +45 20 28 35 50

2018-12-13T12:50:55+00:00