PRODUKTOMRÅDER:    Loungemøbler    |    Seniormøbler    |   RETUR TIL SORTIMENT

Skipper Furniture blev grundlagt i 1955 af fabrikant Svend Skipper og har således produceret siddemøbler som dansk håndværk i to generationer.

Kvaliteten skal være en del af projektet, allerede når en produktidé fødes. Kvalitet i formål, form, funktion, metode og materiale. Kvalitet kan aldrig være en separat del, der vedhæftes efterfølgende.

For at holde en ensartet og høj kvalitet på produkterne vælges altid råvarer og materialer i bedst tilgængelige kvalitet. Det er tillige målet altid at vælge så lokalt producerede materialer som muligt. Det faktum, at alle møbler produceres i Danmark, borger også for en høj kvalitet.

Løftet om højst mulige kvalitet bekræftes af garantien mod fabrikationsfejl på 6 år!

Miljø
Optimering af interne og eksterne miljøforhold er en proces, der prioriteres højt hos SKIPPER FURNITURE.

Vi er til stadighed opmærksomme på, at vi bærer et ansvar i forhold til vort omgivende miljø. Såvel i valg af materialer og underleverandører som i produktionsprocessen vælger vi en miljørigtig løsning.

Vi ønsker at bruge de bedste materialer fra naturen; og med en rationelt tilrettelagt produktion og et godt håndværk sikres lang holdbarhed for produkterne og dermed minimering af den miljømæssige belastning.

Minimering af materialeforbrug kombineret med delvis genanvendelse af spild samt affaldssortering er forhold, vi anser for vigtige i hensynet til natur og miljø.

GALLERI

2018-12-10T06:13:22+00:00