Arbejdstilsynets regler for inventar

Ved indretning af arbejdspladser lægger vi stor vægt på at overholde arbejdstilsynets retningslinier

Se Arbejdstilsynets regler for inventar, specielt kapitel 3

Ved valg af arbejdsborde skal der tages hensyn til bordpladens dybde og bredde, underarmstøtte etc.

Arbejdstilsynets regler for kontormøbler

Arbejdshøjden skal kunne tilpasses arbejdsopgaverne og brugerne. Borde bør kunne tilpasse i højden fra 60-122 cm.

Ligesom der skal være plads under og omkring arbejdspladsen.

Arbejdstilsynets regler for kontormøbler

Arbejdstilsynets regler for kontormøbler