SAVIR DESIGN STUDIO

Savir Design Studio udvikler og producerer møbler til kontraktmarkedet og undervisningssektoren med stor fokus på design, innovation og bæredygtighed.

Miljø
Savir Design arbejder målrettet efter ISO 14001 miljøledelsessystem certificering og kræver samtidig ISO 9001 og ISO 14001 af leverandører. Endvidere opfyldes miljømæssig lovgivning, forebygger forurening og arbejder med forbedret miljø indsats. Der fokuseres også på at optimere ressourcerne og minimere miljøpåvirkningen.